Šablony OP JAK pro základní školy (také ŠD a ŠK)

Informace k vyhlášené výzvě č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Metodické návody

Metodické návody, rady a komentáře jak realizovat jednotlivé typy šablon.

Nabídka služeb pro základní školy

Nabídka pro založení projektové žádosti, administrace projektu, ukončení projektu v šablonách a případné konzultace k projektu.

Informační servis

Našim zákazníkům automaticky a ostatním zájemcům nabízíme bezplatný informační servis k šablonám.