Metodické návody pro podporu dětí/žáků s odlišným mateřským jazkem

16.10.2022

Naše oblíbené balíčky metodických návodů pro řešitele šablonových projektů jsme doplnili o podporu dětí resp. žáků s odlišným mateřským jazykem. Na našich stránkách najdete balíček pro mateřské školy, základní školy a střední školy

Stále čekáme na Formuláře pro vykazování personálních šablon (školní asistent, školní psycholog, školní speciální pedagog...), MŠMT je dosud nevydalo. Proto na našich stránkách zatím najdete pouze text výzvy k jednotlivým aktivitám. Jakmile budou tyto materiály k dispozici, zveřejníme baličky i k těmto aktivitám.