Metodické návody pro Šablony OP JAK pro základní a střední školy

29.09.2022

Po mateřských školách přinášíme sady metodických materiálů pro základní a střední školy. MŠMT v polovině září vydalo první vzory dokumentů ke zprávám o realizaci projektů. Pro orientaci jsme připravili oblíbenou várku metodických balíčků pro řešitele šablonových projektů - informace o tom, jak a podle jakých pravidel odměňovat aktivity v šablonových projektech a jak je vykazovat.

Zatím přinášíme informace k nejčastěji vybíraným šablonám - vzdělávání a spolupráce pracovníků, vzdělávání dětí a spolupráce s rodiči. Připravujeme metodické materiály pro další aktivity a typy škol (ZUŠ, DM, ŠD) a budeme je postupně zveřejňovat. Stejně tak připravíme podobnou metodiku pro personální šablony, kterou zatím MŠMT nevydalo kompletní. Aktuáně zveřejněné balíčky metodických materiálů jsou označeny černým rámečkem a naleznete pod těmti oodkazy: mateřské školy, základní školy a střední školy.