Vítejte v digitálním světě

26.11.2023

Mediální gramotnost a pregramotnost, kritické myšlení, rizika online světa... S těmito pojmy se setkáváme každý den. Jak je uchopit v praxi pedagoga se dozvíte na našem praktickém prezenčním kurzu pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ.

Seminář proběhne 17. 1, 2024, od 14.00 do 17.15 hod.

Název: Vítejte v digitálním světě – úvod do mediální gramotnosti (pro MŠ a 1. st. ZŠ)

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 4 hodiny

Cena: 1 100 Kč

Přihlašovací formulář