Amos pro sociální služby


Pro poskytovatele sociálních služeb nabízíme vzdělávací programy akreditované MPSV dle zákona 108/2006 Sb. Realizujeme je jako otevřené kurzy i kurzy na klíč pro konkrétního objednatele.

Naše témata jsou zaměřena na práci s dětmi, využijí je především poskytovatelé zajišťující služby pro děti ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené rodiny s dětmi, pěstounskou péči a ranou péči.

V současné době nabízíme následující kurzy:

Dítě se specifickými poruchami učení a chování

Hodinová dotace: 8 hodin           Číslo akreditace: A2022/0009-SP/PC/PP/VP 

Jak pracovat s dětmi s autismem

Hodinová dotace: 8 hodin           Číslo akreditace: A2022/0364-SP/PC/PP/VP 

Efektivní domácí příprava dítěte s podporou sociální služby

Hodinová dotace: 8 hodin           Číslo akreditace: A2022/0470-SP/PC/PP 

Jak pracovat s emocemi dětí

Hodinová dotace: 8 hodin           Číslo akreditace: A2022/0365-SP/PC/PP/VP 

Agrese a agresivita dětí

Hodinová dotace: 8 hodin            Číslo akreditace: A2022/0366-SP/PC/PP/VP 

Kontakt

Jméno: Bc. Jitka Kovářová

Tel. +420 775 99 53 53

E-mail: info@agenturaamos.cz