Nové formuláře pro aktivitu Inovativní vzdělávání

08.05.2023

Jak jsme před týdnem avizovali, ve zpracování šablonových projektů došlo ke změnám. Jako první přinášíme aktualizované formuláře pro aktivity Inovativní vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ, ZUŠ a SŠ

Ministerstvo 11. 4. 2023 zveřejnilo zcela nové "třídní knihy" pro záznam inovativního vzdělávání. Tabulky jsou doplněny o další list, takže původní verze záznamu je pro úspěšné předání ke zprávě o realizaci zcela jistě k nepoužití a pořízené záznamy bude třeba do nových dokumentů kompletně překopírovat.

Nový pátý list s označení SDP slouží k automatickému nasčítání hodin forem a témat inovativního vzdělávání, které se zadávní do zpráv o realizaci. Jde o praktickou pomůcku. Je jen škoda, že již nebyla využita v původním formuláři.

Doporučení: Pokud již aktivitu realizujete a máte vyplněné formuláře, není třeba všechny schůzky s účastí znovu "vyklikávat". Nebojte se využít kopírování dat ze starého formuláře do nového. Vyznačenou oblast ve starém formuláři zkopírujte standardně klávesouvou zkratkou "Ctrl+C". Při vkládání dat do nového formuláře nedoporučujeme požít kopírování "natvrdo" povelem "Ctrl+V", ale raději využijte povel "Vložit hodnoty" (v Excelu jej najdete na kartě Domů, Vložit, Vložit hodnoty). 

Nové formuláře si můžete stáhnou v našich metodických balíčcích - mateřské školy, základní školy, školní družiny, střední školy a základní umělecké školy.

Na závěr jedna odpověď z konzultační linky MŠMT:

Dotaz: Aktivita probíhá pravidelně 1 hodinu týdně, do plnění aktivit je ve skupině zařazeno několik žáků ohrožených školním neúspěchem. V případě, že každý z těchto žáků bude chybět alespoň jednou, nelze aktivitu vykázat, protože k vykázání a splnění aktivity je třeba více než 32 hodin (schůzek). List Seznam aktivit výše uvedeného sešitu obsahuje pouze 32 řádků. Jak má v tomto případě škola postupovat? Nebylo by vhodné rozšířit možnosti výkazu a na list Seznamaktivit umístit více řádků než jenom 32?

Odpověď: Pokud taková situace nastane, musí škola vykazovat každého žáka v samostatném souboru.