Metodické návody pro Šablony OP JAK

09.02.2023

V návaznosti na řešení projektů v rámci výzvy Šablony OP JAK jsme pro vás připravili ucelenou nabídku metodických materiálů pro realizaci jednotlivých aktivit projektu. V metodických návodech naleznete "balíčky" důležitých informací pro zpracování výstupů ze všech aktivit využívaných jednotlivými školami.

Každý z "balíčků" obsahuje zpravidla tyto dokumenty:

Text výzvy "aktivita".pdf - Přesný popis aktivity z metodické příručky s vyznačeným nejdůležitějším textem.

AA pomůcka "aktivita".pdf - návod na financování odborných pracovníků v příslušné aktivitě.

"Aktivita" komentovaný formulář.pdf - návod, některými nazývaný "šablony pro blbý", který obsahuje podrobnou informaci, jak vyplňovat dokumentaci k vykázání aktivity ve zprávě o realizaci.

Formuáře pro vykazování aktivit - abyste nemuseli složitě na stránkách MŠMT vyhledávat příslušné formuláře pro zpracování jednotlivých aktivit, najdete je také v tomto balíčku (kalkulačky, třídní knihy, prezeční listiny apod.)


Balíčky jsou roztříděny podle jednotlivých typů škol a njadete je pod těmito odkazy:

Mateřské školy, základní školy, školní družiny a kluby, střední školy a základní umělecké školy.