Předčtenářská gramotnost a řeč

28.01.2024

V kurzu si vymezíme pojem předčtenářská gramotnost a jak k ní děti vést. Ukážeme si jaké dovednosti předcházejí čtení a jaké psaní (grafomotorika). Co bychom měli zvládnout v rámci logopedických chvilek, základní pravidla pedagogické logopedické práce. Seznámíme se s metodickými postupy, vhodnou hrou a konkrétními činnostmi podporujícími předčtenářskou gramotnost. Osvětlíme si funkci knihy, kritéria pro výběr vhodné knihy, práci s encyklopedií. Naučíme se, jak rozvíjet předčtenářské dovednosti do předčtenářské gramotnosti v souladu s RVP PV.

Seminář proběhne 2. 7. 2024, 8.00–14.30

Název: Předčtenářská gramotnost a řeč

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář