Aktuálně šablony

 

V rámci projektů Šablony II řada škol místo Odborně zaměřených tematických setkání s rodiči volila cestu Komunitních setkání v domnění, že dvouhodinové setkání je méně náročné a méně zavazující než dvanáctihodinový cyklus vzdělávání pro rodiče.

V návaznosti na řešení projektů v rámci výzvy Šablony II jsme pro vás připravili inovovanou nabídku metodických materiálů pro realizaci jednotlivých aktivit projektu. V metodických návodech naleznete "balíčky" důležitých informací pro zpracování výstupů z aktivit nejčastěji využívaných jednotlivými školami (výčet návodů proto není úplný).

Obsahem depeše se není třeba nijak znepokojovat. Základní podmínkou je, aby na škole existoval člověk, který bude pravidelně sledovat příchozí depeše ministerstva. Tento problém nabývá na aktuálnosti zejména v době prázdnin a dlouhodobých nepřítomností pracovníků na pracovišti. Doporučujeme si pro tyto případy zajistit na škole plnohodnotnou...

K depeši, kterou v těchto dnech rozeslalo MŠMT žadatelům ve výzvě č. 02_18_063 (Šablony II pro ZŠ, MŠ, ZUŠ,... ) s názvem "Upozornění OP VVV_Aktualizace vzoru Čestného prohlášení závěrečného" sdělujeme.

Upozorňujeme, že kalkulačka indikátorů ve výzvě Šablony II pro střední, vyšší odborné školy a domovy mládeže, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci, pravděpodobně obsahuje zásadní chybu. Závažné je, že nesprávný výpočet indikátorů zavazuje školu k výstupům, které nebude schopna splnit. Problém se mateřských škol a základních škol netýká, v...

Všechny potenciální žadatele ve výzvě Šablony II upozorňujeme, že se konečný termín pro podání žádostí nezadržitelně blíží. Pokud nechcete tuto jedinečnou možnost propásnout, nabízíme účast na konzultačním dni, který se uskuteční ve středu 12. 6. 2019 ve dvou časových termínech - v 10 a 13 hodin. Po celý tento den vám navíc budou pracovníci naší...