Šablonové projekty a školní rok

03.06.2024

Zvolna se blíží konec školního roku a proto stojí za to upozornit, že šablony typu Inovativní vzdělávání 

  • 1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ, 
  • 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, 
  • 1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK, 
  • 1.VII/3 Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ, 
  • 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ, 
  • 1.VIII/2 Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM,

představující především dlouhodobější systematickou inovativní práci pedagoga v rozsahu 32 hodin, jsou časově limitovány jedním školním rokem.

Všem řešitelům projektů, kde je tato šablona zařazena, proto doporučujeme prověřit, zda bude do 30. června 2024 aktivita také splněna. Školní rok sice končí až 31. srpna, ale dokončení této aktivity během letních prázdnin může představovat organizační problém. Vážnější komplikace může především nastat v těch případech, kde uvažujete o realizaci nového projektu v rámci 2. výzvy šablonových projektů, která by měla být otevřena od 1.září následujícího školního roku.

Všechny naše klienty upozorňujeme, že ty, s kterými jsme neprojednávali dřívější ukončení projektu s možností podání žádosti do připravované výzvy Šablony II, obešleme během týdne s pokyny prostřednictvím elektronické pošty.