Metodické materiály k šablonovým projektům

03.06.2022

Výzvy na nové šablony byly vyhlášeny. Pro žadatele a řešitele šablonových projektů jsme připravili sady metodických materiálů k jednotlivý šablonám.

Na našich stránkách naleznete jednak základní informace k oběma výzvám a pro jednotlivé skupiny žadatelů metodické materiály. Vyhnete se tak složitému studiu rozsáhlých příruček a rychle získáte přehled o podmínkách a způsobu čerpání dotace. Materiály budeme průběžně doplňovat v závislosti na tom, jak budou zveřejňovány ministerstvem.

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Pro mateřské školy jsme kromě základních informací (termíny, finanční alokace atd.) připravili první sadu metodických materiálů.

Pro základní školy jsme kromě základních informací (termíny, finanční alokace atd.) připravili první sadu metodických materiálů.

Pro školní družiny a školní kluby jsme kromě základních informací (termíny, finanční alokace atd.) připravili první sadu metodických materiálů

Pro základní umělecké školy přinášíme zatím aktuální přehled všech šablon včetně termínů a finančních alokací pro tuto výzvu.

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Pro střední školy jsme kromě základních informací (termíny, finanční alokace atd.) připravili první sadu metodických materiálů.

Pro vyšší odborné školy a domovy mládeže přinášíme zatím aktuální přehled všech šablon včetně termínů a finančních alokací pro tuto výzvu.