Přehled šablon a základní data k výzvě

MŠMT vyhlásilo dne 30. 5. 2022 výzvu Šablony č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. 

Základní informace:

 1. Žádosti lze podávat do 30. 11. 2022, případně do vyčerpání alokace
 2. Délka realizace projektu je 24 až 36 měsíců, projekt musí být ukončen nejdéle do 31. 12. 2026
 3. Projekt může začít nejdříve až 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu, nejdříve však od 1. 5. 2022
 4. Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy Šablony II, je možné datum zahájení stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu Šablony II

 5. Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
 6. Maximální výše výdajů: 400 000 Kč na subjekt + (počet žáků/studentů x 4 000 Kč) + (počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 1 000 Kč) + (počet žáků/studentů ve školském výchovném a ubytovacím zařízení x 2 500 Kč )

Přehled šablon:

 • III. Aktivity pro střední školy

 • Personální podpora
 • 1.III/1 Školní asistent SŠ
 • 1.III/2 Školní speciální pedagog SŠ
 • 1.III/3 Školní psycholog SŠ
 • 1.III/4 Sociální pedagog SŠ
 • 1.III/5 Kariérový poradce SŠ
 • 1.III/6 Dvojjazyčný asistent SŠ

 • 1.III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ


 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ
 • 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
 • 1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

 • Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ
 • 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
 • 1.III/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ


 • Spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností
 • 1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

 • IV. Aktivity pro vyšší odborné školy

 • Personální podpora
 • 1.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
 • 1.IV/2 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ

 • Podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK
 • 1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

 • VIII. Aktivity pro domovy mládeže a internáty

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání DM
 • 1.VIII/1 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM

 • Podpora inovativního vzdělávání žáků v DM
 • 1.VIII/2 Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM