Výzva vyhlášena

30.05.2022

Šablony pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ byly vyhlášeny

Ve středu 25. 5. 2022 byla vyhlášena první výzva šablonových projektů v novém Operačním programu Jan Amos Komenský.

Po prvním prostudování musíme konstatovat, že filozofie přípravy a realizace šablonových projektů se zásadním způsobem mění.

Aktuálně na tuto situaci reagujeme a přinášíme následující informace.

Pro mateřské školy jsme kromě základních informací (termíny, finanční alokace atd.) připravili první sadu metodických materiálů.

Pro základní školy přinášíme zatím aktuální přehled všech šablon včetně termínů a finančních alokací pro tuto výzvu. Stejně tak pro školní družiny a kluby. Identickou informaci přinášíme i pro základní umělecké školy.

Výzva pro střední školy je v přípravě, k dispozici je zatím avízo výzvy, odkaz k této informaci najdete na našich stránkách.

Pro všechny žadatele připravujeme návod, jak postupovat při založení projektu. Postup je poněkud složitější, než tomu bylo v případě předcházejících projektů. Vstupní hodnocení školy je realizováno prostřednictvím nového prostředí (není využívána stránky pro sběr dat), údaje z tohoto hodnocení je třeba přenést do žádosti o podporu. Předpokládáme, že tento návod zveřejníme příští týden.