Inventura metodické pomoci k šablonám

23.03.2023

Projekty financované z Šablon OP JAK jsou v plném proudu, některé školy ještě budou žádosti podávat. Pro sebe i pro vás jsme připravili inventuru nejdůležitějších rad, doporučení a zpracovaných metodických materiálů.

Podání žádosti k projektu

Přehled šablon a základní data k výzvě (termíny, výběr šablon) – pro MŠ, ZŠ, ŠD, ZUŠ, SVČ (zveřejněno 30. 5. 2022). Pro střední školy tuto informaci nepřikládáme, žádost již byla ukončena.

Realizace projektu

Personální šablony

Vykazování personálních šablon v projektech OP JAK – informace k administraci práce personálních pozic v Šablonách OP JAK (zveřejněno 9. 2. 2023)

Informace ke zpracování a vykazování konkrétních personálních pozic najdete v metodických balíčcích pro jednotlivé typy škol (zveřejněno 9. 2. 2023)

Aktivita Inovativní vzdělávání dětí/žáků v MŠ, ZŠ, ŠD, ZUŠ a SVČ

Jak na inovativní vzdělávání? Informace k úskalím, která plnění této šablony může přinést (zveřejněno 2. 3. 2023)

Formy inovativního vzdělávání - stručný souhrn k uváděným inovativním formám výuky (zveřejněno 15. 11. 2022)

Publicita v projektech Šablony OP JAK

Plakát projektu - generátor plakátů není dosud v provozu, o plakát si můžete napsat k nám (zveřejněno 6. 3. 2023)

Evidence podpořených osob v Šablonách OP JAK

Informační systém pro evidenci podpor dosud není pro Šablony OP JAK funkční. Jak překlenout období do jeho zprovoznění? (zveřejněno 19. 3 2023)


Dokumentaci k Šablonám OP JAK budeme průběžně podle aktuální situace doplňovat a aktualizovat. Pokud chcete být včas informováni, můžete se přihlásit k našemu bezplatnému informačnímu servisu.