Amos pro školy


Aktuálně otevřené kurzy

Co jste nám napsali o naší práci...

Dobrý den, jménem kolektivu mateřské školy bychom chtěli poděkovat Agentuře Amos za podporu při plnění Šablon pro MŠ, rychlou reakci na pandemickou dobu a zprostředkování kvalitních a přínosných webinářů z důvodu nemožnosti průběhu osobních setkání/seminářů. Na webináře i semináře jsme se hlásili proto, že Agentura Amos spolupracuje vždy se zkušenými lektory z praxe, které jsou k edukaci učitelek MŠ velkým přínosem. — Vážená paní ředitelko, rád bych vyjádřil velký dík paní magistře za dnešní super přínosný seminář na téma Komunikace, agrese, šikana. Měli jsme ho v rámci DVPP na školení na Bublavě. Prosím, předejte poděkování všech našich členů sboru, seminář byl opravdu velice přínosný a praktický pro naši práci. Mnohokrát děkujeme. — Semináře během celého týdne byly pro mě velmi inspirativní a motivační. Kladně hodnotím příklady z praxe (z pracovního i osobního života). Zjistila jsem, že ve své komunikaci často využívám komunikační bloky a chtěla bych se oprostit od častých rad a moralizování. Dále bych chtěla lidem lépe aktivně naslouchat. Věřím, že všechny nabyté vědomosti a dovednosti ve své funkci zástupce ředitelky využiji. — Obsah semináře byl pro mě velmi zajímavý. Poznatky využiji v pracovní oblasti, ale měl přínos i pro můj osobní život. Inspirovala jsem se, jak asertivně a citlivě sdělovat své potřeby a dosáhnout tak požadovaného cíle. Určitě poznatky využiji při jednání s rodiči dětí a kolegy. — Perfektně zvolená a fungující platforma, vážím si technické podpory školící firmy a rychlé a pohotové reakce při řešení problémů (spuštění videí). Stejně jako úvodního provedení a instruování. — Paní lektorka byla skvělá. Více takovýchto lektorů. — Velmi přínosné informace, oceňuji práci online, v prezenční výuce by byl seminář pro paní lektorku mnohem lépe uchopitelný. — Smysl pro humor v průběhu dlouhého času u počítače je velmi potěšující a motivující se přihlásit na další webináře. — Obsah mi pomohl orientovat se, jak přistupovat a jak pracovat s digitálními pomůckami. — Kvalita lektora mě velmi oslovila, odborník na správném místě — Za velice přínosné hodnotím spoustu praktických příkladů pro každý den — Velmi se mi seminář líbil, odnáším si spoustu dobrých tipů pro práci s dětmi. Děkuji :) — Seminář se mi velmi líbil, byl zajímavý a určitě spoustu věcí budu moci s dětmi v praxi vyzkoušet. I spoustu věcí, které jsem dříve dělala, ale přestala/ani nevím z jakého důvodu/jsem si zase připomněla. — Účastnil jsem se posledních dvou seminářů a mám z nich moc dobré dojmy. Myslím , že velká spokojenost.

Aktuality

3. prosince Vánoční souřadnice nejen do matematiky a vlastivědy

Seznamte se s metodou rozvoje jazykových schopností dle D. B. Elkonina. Ve spolupráci s lektorkou PhDr. Mgr. Miroslavou Novákovou Schöffelovou, Ph.D. jsme připravili víkendový kurz, který vás povede k hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného předpokladu pro čtení....

Pro pedagogy i nepedagogické pracovníky, kteří by se rádi zdokonalili v práci s kancelářskými aplikacemi a v cloudech, jsme připravili prezenční kurz. Pod vedením letora Roberta Gamby se naučíte lépe ovládat textový editor nebo tabulkový procesor, sdílet efektivně a bezpečně potřebná data.

Mediální gramotnost a pregramotnost, kritické myšlení, rizika online světa... S těmito pojmy se setkáváme každý den. Jak je uchopit v praxi pedagoga se dozvíte na našem praktickém prezenčním kurzu pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ.

Kurz Syndrom CAN – intervence pedagoga je druhý z cyklu tří seminářů, které jsme pro vás s paní lektorkou Mgr. Bc. Natašou Riesovou, DiS., připravili na téma problematiky syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jakým způsobem se celá problematika promítá do práce pedagoga? Co je vaší povinností v případě podezření na CAN? Jak vhodně...

Chcete zlepšit spolupráci učitele a asistenta pedagoga? Paní lektorka Mgr. Jitka Vítová, PhD. vám na webináři poradí, jak prohloubit komunikační kompetence účastníků ve vzájemném vztahu učitel – asistent pedagoga a jak nastavit vzájemně fungující komunikační algoritmus.

S lektorkou Mgr. Jitkou Vítovou, PhD. jsme po vás připravili webinář zaměřený na specifika vývoje dětí se sluchovým, zrakovým a kombinovaným postižením v předškolním věku. Cílem je přiblížit problematiku postižení a jeho dopad na rozvoj jazykových, kognitivních, psychosociálních a emočních dovedností.

Že umělá inteligence ovlivní práci (nejen) pedagogů, je jistá věc. Své místo si najde i v předškolním vzdělávání. Lektorka Mirka Bartoňová pro vás připravila kurz, ve kterém si nebudete obecně povídat, co to umělá inteligence je, ale vyzkoušíte si konkrétní aplikace a nástroje, které můžete využít ve své pedagogické praxi i osobním životě. Kurz...

Zeptali jsme se za vás... V souvislosti s připravovanou další výzvou šablonových projektů v roce 2024 bude výhodné právě probíhající projekt předčasně ukončit, aby bylo možné čerpat další dotaci. Jde o tzv. dřívější ukončení projektu.