Nabídka pro školy

Co jste nám napsali o naší práci...

Dobrý den, jménem kolektivu mateřské školy bychom chtěli poděkovat Agentuře Amos za podporu při plnění Šablon pro MŠ, rychlou reakci na pandemickou dobu a zprostředkování kvalitních a přínosných webinářů z důvodu nemožnosti průběhu osobních setkání/seminářů. Na webináře i semináře jsme se hlásili proto, že Agentura Amos spolupracuje vždy se zkušenými lektory z praxe, které jsou k edukaci učitelek MŠ velkým přínosem. — Vážená paní ředitelko, rád bych vyjádřil velký dík paní magistře za dnešní super přínosný seminář na téma Komunikace, agrese, šikana. Měli jsme ho v rámci DVPP na školení na Bublavě. Prosím, předejte poděkování všech našich členů sboru, seminář byl opravdu velice přínosný a praktický pro naši práci. Mnohokrát děkujeme. — Semináře během celého týdne byly pro mě velmi inspirativní a motivační. Kladně hodnotím příklady z praxe (z pracovního i osobního života). Zjistila jsem, že ve své komunikaci často využívám komunikační bloky a chtěla bych se oprostit od častých rad a moralizování. Dále bych chtěla lidem lépe aktivně naslouchat. Věřím, že všechny nabyté vědomosti a dovednosti ve své funkci zástupce ředitelky využiji. — Obsah semináře byl pro mě velmi zajímavý. Poznatky využiji v pracovní oblasti, ale měl přínos i pro můj osobní život. Inspirovala jsem se, jak asertivně a citlivě sdělovat své potřeby a dosáhnout tak požadovaného cíle. Určitě poznatky využiji při jednání s rodiči dětí a kolegy. — Perfektně zvolená a fungující platforma, vážím si technické podpory školící firmy a rychlé a pohotové reakce při řešení problémů (spuštění videí). Stejně jako úvodního provedení a instruování. — Paní lektorka byla skvělá. Více takovýchto lektorů. — Velmi přínosné informace, oceňuji práci online, v prezenční výuce by byl seminář pro paní lektorku mnohem lépe uchopitelný. — Smysl pro humor v průběhu dlouhého času u počítače je velmi potěšující a motivující se přihlásit na další webináře. — Obsah mi pomohl orientovat se, jak přistupovat a jak pracovat s digitálními pomůckami. — Kvalita lektora mě velmi oslovila, odborník na správném místě — Za velice přínosné hodnotím spoustu praktických příkladů pro každý den — Velmi se mi seminář líbil, odnáším si spoustu dobrých tipů pro práci s dětmi. Děkuji :) — Seminář se mi velmi líbil, byl zajímavý a určitě spoustu věcí budu moci s dětmi v praxi vyzkoušet. I spoustu věcí, které jsem dříve dělala, ale přestala/ani nevím z jakého důvodu/jsem si zase připomněla. — Účastnil jsem se posledních dvou seminářů a mám z nich moc dobré dojmy. Myslím , že velká spokojenost.

Aktuality

Vzhledem k novým požadavkům na diagnostickou činnost učitele, které souvisí s osobnostně rozvojovým pojetím výchovy a vzděláváním v 21. století a s dynamikou rozvoje osobnosti, jsme pro vás připravili cyklus seminářů na tuto problematiku.

Rodičům z Liberce a okolí nabízíme poslední volná místa na příměstském táboře, který budeme v termínu 7. až 11. 8. 2023 pořádat pro děti ve věku 5 až 9 let. Zábavné i naučné výlety do přírody i za kulturními památkami zajišťuje odborný pedagogický tým.

Přerámovat naše vnímání z "všechno negativní" na neutrální nebo lehce pozitivní vnímání událostí... To je velkým cílem, možná si řeknete, až nedosažitelným. S Ing. Lenkou Lamešovou se seznámíte s nástroji a postupy, díky kterým zjistíte, že to lze. Naučte se, jak nacházet dobré věci v menších úspěších a drobnostech. Vystupte ze své myšlenkové...

S lektorkou Mgr. Blankou Ježkovou jsme pro vás připravili webinář zaměřený na prevenci syndromu vyhoření a podporu well-beingu - tedy pocitu vaší osobní pohody. Seznámíme vás s tím, jak se nastavení priorit v subjektivním prožívání odráží ve vaší práci i osobním životě. A jak se sebou pracovat, abyste se syndromu vyhoření vyhnuli.

Výzva pro příjem žádostí do šablonových projektů byla ukončena. Na otázku, co nás čeká při samotné administraci projektů, se chce odpovědět: "Nic hezkého". Problémy budou mít předeším ti, kteří již projekty realizují.

Jakým způsobem vychovávat dítě, aby se podporovaly jeho dobré vlastnosti? Zúčastněte se našeho dalšího online kurzu na téma Jak vést dítě k opravdovým hodnotám, kde se dozvíte, jak podporovat dítě v jeho harmonickém vývoji, jak předcházet konfliktům, hádkám a nedorozumění. Webinář povede speciální pedagog a etoped Bc. Pavel Kalpakcis.