Amos pro školy


Aktuálně otevřené kurzy

Co jste nám napsali o naší práci...

Dobrý den, jménem kolektivu mateřské školy bychom chtěli poděkovat Agentuře Amos za podporu při plnění Šablon pro MŠ, rychlou reakci na pandemickou dobu a zprostředkování kvalitních a přínosných webinářů z důvodu nemožnosti průběhu osobních setkání/seminářů. Na webináře i semináře jsme se hlásili proto, že Agentura Amos spolupracuje vždy se zkušenými lektory z praxe, které jsou k edukaci učitelek MŠ velkým přínosem. — Vážená paní ředitelko, rád bych vyjádřil velký dík paní magistře za dnešní super přínosný seminář na téma Komunikace, agrese, šikana. Měli jsme ho v rámci DVPP na školení na Bublavě. Prosím, předejte poděkování všech našich členů sboru, seminář byl opravdu velice přínosný a praktický pro naši práci. Mnohokrát děkujeme. — Semináře během celého týdne byly pro mě velmi inspirativní a motivační. Kladně hodnotím příklady z praxe (z pracovního i osobního života). Zjistila jsem, že ve své komunikaci často využívám komunikační bloky a chtěla bych se oprostit od častých rad a moralizování. Dále bych chtěla lidem lépe aktivně naslouchat. Věřím, že všechny nabyté vědomosti a dovednosti ve své funkci zástupce ředitelky využiji. — Obsah semináře byl pro mě velmi zajímavý. Poznatky využiji v pracovní oblasti, ale měl přínos i pro můj osobní život. Inspirovala jsem se, jak asertivně a citlivě sdělovat své potřeby a dosáhnout tak požadovaného cíle. Určitě poznatky využiji při jednání s rodiči dětí a kolegy. — Perfektně zvolená a fungující platforma, vážím si technické podpory školící firmy a rychlé a pohotové reakce při řešení problémů (spuštění videí). Stejně jako úvodního provedení a instruování. — Paní lektorka byla skvělá. Více takovýchto lektorů. — Velmi přínosné informace, oceňuji práci online, v prezenční výuce by byl seminář pro paní lektorku mnohem lépe uchopitelný. — Smysl pro humor v průběhu dlouhého času u počítače je velmi potěšující a motivující se přihlásit na další webináře. — Obsah mi pomohl orientovat se, jak přistupovat a jak pracovat s digitálními pomůckami. — Kvalita lektora mě velmi oslovila, odborník na správném místě — Za velice přínosné hodnotím spoustu praktických příkladů pro každý den — Velmi se mi seminář líbil, odnáším si spoustu dobrých tipů pro práci s dětmi. Děkuji :) — Seminář se mi velmi líbil, byl zajímavý a určitě spoustu věcí budu moci s dětmi v praxi vyzkoušet. I spoustu věcí, které jsem dříve dělala, ale přestala/ani nevím z jakého důvodu/jsem si zase připomněla. — Účastnil jsem se posledních dvou seminářů a mám z nich moc dobré dojmy. Myslím , že velká spokojenost.

Aktuality

Pálení čarodějnic, dříve též filipojakubská noc, je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii.

Druhé setkání kariérových poradců se po zralé úvaze uskuteční opět na půdě liberecké radnice. Postavili jsme proti sobě velký zájem o účast a kapacitní možnosti případné hostitelské školy, dostupnost z hormadné dopravy a kapacitní možnosti parkování.

Na měsíc květen máme opět pro pedagogy i nepedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol připravenou další pestrou nabídku kurzů dalšího vzdělávání. Těšíme se na vaši účast.

Jóga napomáhá lepšímu držení těla. Praktikováním jógy dochází ke zlepšení jemné i hrubé motoriky a pomáhá dítěti získat sebedůvěru a díky tomu se lépe vyrovnávat s různými komplexy. Správně prováděná jóga způsobuje zlepšení koncentrace, ale má i pozitivní vliv na rozvoj řeči. Také můžeme prostřednictví jógy naučit děti relaxovat, což je v dnešní...

K získání potřebných znalostí není vždy třeba dlouhých kurzů, často se profesní aha efekt dostaví i během krátkého setkání. Pro pedagogy mateřských, základních i středních škol tak opět otevíráme odborné dvouhodinové webináře.

Máme za sebou první ze čtyř setkání Diskuzního klubu pro kariérové poradce základních škol V krásných prostorách zasedací místnosti liberecké radnice se konala přednáška Ing. Lucie Václavkové, PhD. na téma "Online aktivity dětí jako nástroj kariérového rozvoje".

Ve čtvrtek 28. 3. 2024 si připomeneme Den učitelů. Letos budou v tento den školy prázdné, žáci budou mít velikonoční prázdniny.

Krátké setkání s velkým obsahem – dnes intenzivně skloňované téma pro vás připravila lektorka, speciální pedagožka a terapeutka Mgr. Alena Vlková. Setkání vás uvede a zorientuje v problematice poruch pohlavní identity. Budou zde komunikovány přístupy použitelné v praxi – doporučení do individuálního výchovného plánu či plánu pedagogické podpory....