Šablony OP JAK

V této sekci naleznete informace a nabídku služeb pro šablonové projekty pro současnou výzvu těchto projektů.

Dokumenty platné pro všechny typy škol a školských zařízení

Šablony aktuálně


Základní informace o výzvě

Pokud čerpáte prostředky v projektu Šablony III, zde je výtah nejdůležitějších informací k výzvě). 


Odměňování odborných pracovníků v šablonových projektech

Základní informace o hodinovém výdělku vybraných pracovních pozic (aktualizováno 11. 11. 2023) 


Nadále počítáme s tím, že žadatelům pomůžeme s administrací šablonových projektů. Stejně tak nadále budeme k šablonám zajišťovat bezplatný pravidlený informační servis. Pokud nejste odběrateli našich informací, .můžete se kdykoliv zaregistrovat.


Archiv k Šablonám I, II a III

Přestože byly tyto výzvy již dávno ukončeny, může se stát, že budete staré materiály potřebovat pro archvaci. ¨Zde jsou k dispozici.

Zeptali jsme se za vás... V souvislosti s připravovanou další výzvou šablonových projektů v roce 2024 bude výhodné právě probíhající projekt předčasně ukončit, aby bylo možné čerpat další dotaci. Jde o tzv. dřívější ukončení projektu.

Ministerstvo školství zveřejnilo nový harmonogram výzev pro rok 2024. Počítá se opět s vyhlášením šablon pro školy a školská zařízení.