Metodické materiály

Připravili jsme pro vás náměty pro realizaci šablony 3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ. Postupně vám budeme představovat běžně dostupné aplikace, které jsou vhodné pro práci s (nejen) předškoláky. Jedná se o programy, které jsou primárně výukové a rozvíjí u dětí potřebné kompetence a dají se propojit s řadou témat RVP PV. Vybírali jsme takové aplikace, na jejichž vývoji se podíleli odborníci a předškolní pedagogové. Aplikace jsou v českém jazyce. Aplikace jsou zdarma, u některých je možné dokoupit rozšíření.
U každé aplikace vám představíme technické parametry, popíšeme její ovládání, uvedeme odkaz k jejich stažení. Dále vám popíšeme, jak s aplikací pracovat a využívat ji ve výuce. Představíme vám základní náměty - ty pak můžete realizovat v rámci jedné hodiny nebo rozpracovat do vícehodinnového tématu. Naše náměty berte jako inspiraci, upravte si je dle vašich potřeb.
Rozhodně vám doporučujeme jednotlivé aplikace vyzkoušet dříve, než je použijete ve výuce s dětmi.


LipaLand

Jako první vám představujeme aplikaci LipaLand. Nabízí nejen různé hry a aktivity přímo na tabletu, ale i nápady a inspiraci bez využití techniky. Informace o aplikaci i náměty na konkrétní činnosti naleznete v přiloženém dokumentu.

Edudadoo a další aplikace

Dalším námětem jsou aplikace Edodadoo, Logopedie 1-3Tam a sem s Myšákem!. Aplikace a jejich popis naleznete v přiloženém dokumentu.