Informace k depeši MŠMT Metodika nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK

02.03.2023

Přinášíme komentář k depeši Metodika pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK, kterou rozeslalo MŠMT prostřednictvím systému ISKP21+ ve středu 1. 3. 2023.

Obsah depeše se týká obecně všech realizátorů šablonových projektu a není vhodné ji podceňovat, byť řeší velmi specifické podmínky pro zacházení s majetkem nabytým v projektu, jako jsou pronájmy a výpůjčky a nakládání s dlouhodobým majetkem podpořeným mimo režim veřejné podpory.

Z našich zkušeností se domníváme, že drtivé většiny šablonových projektů se metodika netýká. Text metodiky je k dispozici na stránkách Operačního programu Jan Amos Komenský.