Formativní hodnocení v MŠ (webinář)

24.01.2024

Osvojte si na našem webináři postupy, jak využít formativní hodnocení v MŠ jako nástroj, který dítěti pomůže rozvíjet jeho potenciál, kreativně pracovat, podílet se na svém vlastním učení, přijímat hodnocení od vrstevníků i dávat zpětnou vazbu druhým.

Webinář se koná 23. 4. 2024, od 10.00 do 16.30 hod.

Název: Formativní hodnocení v MŠ (webinář)

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář