Geometrické tvary na 2. stupni ZŠ

23.01.2024

Vzdělávací program vychází ze současných požadavků na obsah učiva i na aktivní formy rozšiřování geometrických poznatků přecházejících v praktické dovednosti. Dílna je strukturovaná do čtyř bloků: Práce s papírem, s modelínou, s magnetickými stavebnicemi a řešení záludností konstrukcí kružítkem a pravítkem. Přiblížíme si postupy objevování a vyvozování planimetrických a stereometrických poznatků na úrovni revidovaných očekávaných výstupů RVP ZV pro 2. stupeň ZŠ (7. třída a 9. třída). Připomeneme důležitý princip cyklického uspořádání učiva geometrie. Prostřednictvím činností se seznámíme s různými formami a metodami učení, vyzkoušíme si samostatnou, párovou i skupinovou práci.  

Seminář proběhne 9. 4. 2024, 10.00–16.30

Název: Geometrické tvary na 2. stupni ZŠ

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář