Dřívější ukončení projektu

19.11.2023

Zeptali jsme se za vás... V souvislosti s připravovanou další výzvou šablonových projektů v roce 2024 bude výhodné právě probíhající projekt předčasně ukončit, aby bylo možné čerpat další dotaci. Jde o tzv. dřívější ukončení projektu.

Dřívější ukončení projektu je možné za splnění následujících podmínek:

  • Projekt projektu dosáhne účelu dotace (plánovaných výstupů, produktů a výsledků projektu).
  • Pokud v první ZoR vykáže žadatel aspoň jednu šablonu ze všech zvolených specifických cílů, může bez dalšího podat žádost o ukončení. Pokud ne, musí napsat, že již v mezidobí k naplnění účelu dotace došlo.

Dřívější ukončení projektu ministerstvo posuzuje jako podstatnou změnu. Pokud budete mít o dřívější ukončení projektu zájem, doporučujeme vám oslovit naší projektovou podporu. Žádost o podstatnou změnu vám zpracujeme.