Žádost o předčasné ukončení projektu ve výzvě Šablony III

05.06.2022

Dle sdělení MŠMT je možné předčasné ukončení projektu ve výzvě Šablony III, zpočátku toto nebylo možné. Bez ukončení projektu není možné žádat o dotaci v nových šablonách (Šablony OP JAK).

Pokud má škola zájem o předčasné ukončení projektu, avšak v první zprávě o realizaci (dále jen "ZoR") nedoložila výstupy aktivit alespoň ve výši 50 % dotace, bude předčasné ukončení projektu umožněno bez nutnosti doložit splnění účelu dotace prostřednictvím ZoR. Škola v podávané žádosti o předčasné ukončení musí rekapitulovat dosud realizované aktivity a doložit jejich přehled, ze kterého bude patrné, že v době podání žádosti o předčasné ukončení projektu realizovala aktivity za alespoň 50 % dotace.

Pokud máte o podání žádosti zájem, obracejte se na nás, žádost obratem vypravíme.