Nové šablony

V této sekci naleznete informace a nabídku služeb pro šablonové projekty pro další výzvu těchto projektů.

Šablony OP JAK se blíží!

Přestože ještě Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy.

Základní informace k zacílení projektů jsme přinesli na našich stránkách už 4. dubna 2022. Již v tuto chvíli je jasné, že původně avizovaný termín vyhlášení výzvy (1. 5. 2022) nebude dodržen. Základní souhrnnou informaci k podobě výzev přineslo Ministerstvo školství na stránkách Operačního programu Jan Amos Komenský. Struktura nových projektů se od předcházejících šablon příliš neliší.

Zajímavý přehled přináší dokument Porovnání šablon OP VVV a OP JAK. Ten si můžete stáhnout i z našich stránek.

Co v tuto chvíli doporučujeme.

Sběr projektových žádostí bude probíhat prostřednictvím nového monitorovacího systému, kde je třeba si zřídit nový účet! Registrační místo najdete na adrese https://iskp21.mssf.cz/. Protože s projektovou pomocí nadále počítáme, jsme připraveni vám již nyní u tohoto kroku asistovat. Systém vám vygeneruje nové přihlašovací jméno a heslo. Novinkou je, že je možné se do systému hlásit také prostřednictvím bankovní identity.


Tak, jak budou jednotlivé výzvy zveřejňovány, budeme na našich stránkách průběžně zveřejňovat informace ke zpracování projektů - metodické materiály (tradiční balíčky s návody na zpracování a administraci aktivit), nabídky vzdělávání, realizace projektových dní apod.

Nadále počítáme s tím, že žadatelům pomůžeme s administrací šablonových projektů. Stejně tak nadále budeme k šablonám zajišťovat bezplatný pravidlený informační servis. Pokud nejste odběrateli našich informací, .můžete se kdykoliv zaregistrovat.