Šablony OP JAK

V této sekci naleznete informace a nabídku služeb pro šablonové projekty pro další výzvu těchto projektů.

Základní informace o výzvě

Pokud uvažujete o účasti v projektu Šablony III, výtah nejdůležitějších informací k výzvě). 


Dokumenty platné pro všechny typy škol a školských zařízení

Odměňování odborných pracovníků v šablonových projektech

Základní informace o hodinovém výdělku vybraných pracovních pozic

Co v tuto chvíli doporučujeme.

Sběr projektových žádostí bude probíhat prostřednictvím nového monitorovacího systému, kde je třeba si zřídit nový účet! Registrační místo najdete na adrese https://iskp21.mssf.cz/. Protože s projektovou pomocí nadále počítáme, jsme připraveni vám již nyní u tohoto kroku asistovat. Systém vám vygeneruje nové přihlašovací jméno a heslo. Novinkou je, že je možné se do systému hlásit také prostřednictvím bankovní identity.


Tak, jak budou jednotlivé výzvy zveřejňovány, budeme na našich stránkách průběžně zveřejňovat informace ke zpracování projektů - metodické materiály (tradiční balíčky s návody na zpracování a administraci aktivit), nabídky vzdělávání, realizace projektových dní apod.

Nadále počítáme s tím, že žadatelům pomůžeme s administrací šablonových projektů. Stejně tak nadále budeme k šablonám zajišťovat bezplatný pravidlený informační servis. Pokud nejste odběrateli našich informací, .můžete se kdykoliv zaregistrovat.