Agrese a agresivita dětí

Hodinová dotace: 8 hodin

Číslo akreditace: A2022/0366-SP/PC/PP/VP

Anotace:

Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a rodinami, dále pak pěstounům. Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní vhled do problematiky. Účastník si osvojí definice, klíčové pojmy.

Vysvětlíme si, co je to agrese a agresivita, co agresivitu u dětí vyvolává, jaké stupně a druhy agresivity rozeznáváme. Budeme se zabývat funkcí agrese a typy agresivního chování, biologickými předpoklady agresivity. Dále probereme postupy, jak pomoci agresivním dětem, doporučení, jak u dítěte agresivitu eliminovat. Účastníci se dozví, jak předávat podstatné informace rodičům a jak je podporovat.

Budeme prakticky demonstrovat způsoby, prvky relaxace a postupy při relaxaci (nácvik metodické řady dech cvičení: "duhový had", dechová cvičení s psychomotorickým padákem, ukázky zklidňující pohádky s prvky baby masáží, "masážní pohádky" na medvídkovi).

Pro účastníky bude připravena praktická ukázka relaxačních technik s prvky expresivních terapií (např. ukázka pohádky s prvky autogenního tréninku, relaxační chvilka s dešťovou holí, relaxační hry s perkuse a tibet. mísou, pasivní relaxace s imaginací...). Ukážeme si konkrétní metody a hry pro zvládání agrese u dětí. Lektor bude rozebírat konkrétní kazuistiky.