Vzdělávání pro pracovníky v MŠ pro šablonové projekty - stálá nabídka

Pro vaší snadnou orientaci přinášíme kompletní přehled nabídky vzdělávání využitelný v šablonových projektech

Nabídka je řazena v duchu jednotlivých kategorií aktuální výzvy pro mateřské školy (Šablona 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin)


a) Čtenářská pregramotnost:

b) Matematická pregramotnost:

d) Osobnostně sociální rozvoj:

e) Inkluze:

g) Polytechnické vzdělávání:

h) ICT: