Informace k depeši "Zveřejnění videotutoriálu Evidence auditů a externích kontrol"

14.11.2021

Přínášíme komentář k depeši, kterou rozeslalo MŠMT prostřednictvím systému MS 2014+ v pátek 12. 11. 2021. 

Obsahem sdělení se není třeba nijak znepokojovat. Jde o pouze o návod, jak do zprávy o realizaci zapracovat výsledek kontroly, která se uskutečnila v monitorovaném období. Návod je tedy aktuální, pokud taková kontrola proběhla.

Naše klienty upozorňujeme, že s tímto procesem máme zkušenosti a oznámení o kontrole doplňujeme do zprávy o realizaci automaticky v rámci našich služeb. Velice doporučujeme, pokud se taková kontrola ohlásí (zpravidla to bývá s několika týdenním předstihem), abyste nás o této skutečnosti informovali. Škole pak pomůžeme s přehledným zpracování dokumentace, aby kontrola proběhla bez závad.