Podpora dětského sebevědomí

16.10.2023

Sebevědomé děti → sebevědomí dospělí. U dětí s vysokou mírou sebevědomí, sebejistoty a sebevědomí se projevuje zdravý vývoj, psychická pohoda a pozitivní přístup k životu. Jak naučit děti poslouchat svůj vnitřní hlas a přijmout rozhodnutí, která jsou pro ně nejlepší? Zabezpečuje vysoká míra sebejistoty zařazení do společnosti a vykořeňuje pocity méněcennosti? Rodiče mají důležitou roli v podpoře rozvoje těchto klíčových vlastností u dětí. Především u těch, které potřebují pozitivní povzbuzení a podporu při jejich aktivitách, snahách a cílech. Sdílením pozitivní zpětné vazby pomáháme budovat v dětech jistoty. Jak vést naše ratolesti k sebereflexi a sebekritice? Proč je dobré, aby si uvědomily své silné a slabé stránky? Jak pracovat na zlepšení sebedůvěry, sebejistoty a sebevědomí? Zveme vás na prezenční kurz, který jsme pro vás připravili ve spolupráci se speciálním pedagogem a rodinným terapeutem Mgr. Jiřím Haldou

Seminář proběhne 15. 11. 2023, od 10.00 do 17.00

Název: Podpora dětského sebevědomí

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář