Diskuzní klub pro kariérové poradce

05.03.2024

Vycházíme vstříc požadavkům kariérových poradců na školách a připravili jsme pro ně od března do června pravidelný cyklus odborných pracovních setkání. Koncipován je tak, že umožňuje účast učitelů s plným úvazkem (jednou měsíčně odpoledne na dvě hodiny) a jednoduchou úhradu z šablon OP JAK (celková dotace je 8 hodin, což přesně odpovídá jedné šabloně).

Z obsahového hlediska budeme odpovídat na nejzásadnější dotazy, které výkon práce kariérového poradce budou toto pololetí provázet.

Dodáváme, že projekt diskuzního klubu vznikl z inciativy společností Agentura Amos Liberec, s.r.o. a EDUCA QUALITY, z.s. za podpory Statutárního města Liberec. Určen je pro všechny kolegyně a kolegy kariérové poradce základních a středních škol nejen z Libereckého kraje.

Setkání proběhnou:

20. 3. 2024, 14.00–16.00, téma: Online aktivity dětí jako nástroj kariérového rozvoje (Ing. Lucie Václavková, PhD.)

24. 4. 2024, 14.00–16.00, téma: Kariérové poradenství v praxi – výměna zkušeností

22. 5. 2024, 14.00–16.00, téma: Předčasné odchody ze vzdělávání (Ing. Richard Veleta, PhD.)

12. 6. 2024, 14.00–16.00, téma: Plán podpory rozvoje kariéry žáků

Místo: Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 900 Kč

Přihlašovací formulář