Informace k depeši Aktualizace čestného prohlášení

25.06.2019

K depeši, kterou v těchto dnech rozeslalo MŠMT žadatelům ve výzvě č. 02_18_063 (Šablony II pro ZŠ, MŠ, ZUŠ,... ) s názvem "Upozornění OP VVV_Aktualizace vzoru Čestného prohlášení závěrečného" sdělujeme.

Zmiňované čestné prohlášení je součástí elektronické žádosti a do tohoto dokumentu se vkládá tak, že žadatel "zaškrtne" čtvercové políčko. Ti, kteří již žádost o dotaci podali dříve, mají žádosti v závěrečném prohlášení uvedenou větu "Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím ŘO OP VVV v žádosti za účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací." V mnoha případech již mají žádost schválenou a není způsob, jak tuto větu z žádosti odstranit. Přítomnost věty přitom nemá vliv na uznatelnost dotace.

Ti, kteří podávají žádost o dotaci v těchto dnech, mají čestné prohlášení opravené automaticky. Včetně těch, kteří podepsali žádost před obdržením této depeše.

Podle našeho názoru se není třeba ničeho obávat. Žádné čestné prohlášení nestahujte, žádná dodatečná oprava již není třeba. Aktualizované čestné prohlášení se bez "souhlasu se zpracováním osobních údajů" do podávaných žádostí zaškrtnutím políčka načítá automaticky.