Informace k depeši Aktualizace Uživatelské příručky IS KP - Zpracování žádosti o změnu

19.10.2020

K depeši Upozornění OP VVV | Aktualizace Uživatelské příručky IS KP - Zpracování žádosti o změnu sdělujeme: Obsahem depeše se není třeba nijak znepokojovat. I když jde o problematiku, která se týká také "šablonových projektů", jedná se o obecné sdělení pro všechny řešitele projektů financovaných z OP VVV.

Jde o aktualizaci příručky pro práci s Informačním systémem pro administraci žádostí, která mění některé detaily se změnou indikátorů při podávání žádosti o změnu (změny aktivit, prodloužení projektu apod.).

Tuto oblast svým klientům ošetřujeme a není proto třeba, aby se jí zabývali. Ostatním doporučujeme začít se studiem dokumentu na str. 4, kde jsou všechny změny sumarizovány. V ostatních částech zůstává tento dokument o 79 stranách beze změn.