Informace k depeši o evidenci externích auditů v MS2014+

03.04.2018

Koncem března rozeslalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy interní depeši k Povinnosti evidence externích auditů v MS2014+.

Depeše se týká všech žadatelů o dotace a její výklad  je poměrně jednoduchý. Pokud bude váš šablonový projekt podroben jakékoliv kontrole (ze strany MŠMT, ČŠI apod.), je třeba, abyste tuto skutečnost oznámili prostřednictvím nejbližší zprávy o realizaci. Na tento krok je ve zprávě zřízena záložka "Kontrola". Pokud vám zprávu zpracovává externí dodavatel, měli byste jej na tuto skutečnost upozornit.

Současně sdělujeme, že naše agentura poskytuje pomoc při přípravě dokumentace projektu k připravované kontrole. Našim zákazníkům poskytujeme tuto službu zpravidla zdarma. V případě, že se vám kontrola na šablonový projekt ohlásí, informujte náš pokud možno co nejdříve, rádi vám s přípravou dokumentace pomůžeme. Kontakt najdete na našich stránkách.