Prvky jógy jako součást rozvoje dítěte mateřské školy

14.04.2024

Jóga napomáhá lepšímu držení těla. Praktikováním jógy dochází ke zlepšení jemné i hrubé motoriky a pomáhá dítěti získat sebedůvěru a díky tomu se lépe vyrovnávat s různými komplexy. Správně prováděná jóga způsobuje zlepšení koncentrace, ale má i pozitivní vliv na rozvoj řeči. Také můžeme prostřednictví jógy naučit děti relaxovat, což je v dnešní velmi uspěchané době důležité), ale i zvyšovat intelekt. Seminář je zaměřen na rozšíření pohybového rozvoje pedagogických pracovníků. Seminář nabízí konkrétní náměty k zatraktivnění prvků výchovně vzdělávací práce v MŠ. Jedná se o seznámení s problematikou dětské jógy a přínosu tohoto cvičení.

Seminář proběhne 22. 4. 2024, od 9.00 do 15.30 hod.

Název: Prvky jógy jako součást rozvoje dítěte mateřské školy

Místo: Mateřská škola Beroun, Pod Homokou 1601

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář