Aktivity na rozvoj posílení klimatu třídy

22.01.2024

Tento workshop je zaměřený na praktické techniky, které podpoří třídního učitele s akcentem na posílení klimatu třídy. Techniky budou zacíleny na podporu wellbeingu ve třídě a problémového chování.

Seminář proběhne 28. 3. 2024, od 8.00 do 14.30 hod.

Název: Aktivity na rozvoj posílení klimatu třídy

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář