Připravujeme pro vás další aktivity a příležitosti

30.01.2022

V minulém týdnu jsme se v Hrádku nad Nisou setkali se zástupci Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání sousedních jazyků (Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung - LaNa), kterou na jednání zastupovala Dr. Regina Gellrich, vedoucí realizačního týmu. Cílem setkání bylo navázání spolupráce a příprava aktivit financovatelných z programu ERASMUS a jiných dotačních titulů vypisovaných pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání. 

Našim školám chceme nabídnout prostor pro výměnu zkušeností formou stáží, návštěv odborníků - mentorů se zaměřením na jazykové vzdělávání, digitální znalosti, vzdělávání dětí cizinců a další aktuální potřeby škol.