Co má obsahovat správné osvědčení z kurzu?

18.06.2023

Vzhledem k tomu, že certifikáty začínají vydávat neakreditované organizace, velice často doklady o absolvování kurzu neobsahují potřebné údaje.

Dle přílohy výzvy platí:

Osvědčení/potvrzení musí obsahovat tyto minimální údaje:

• název, sídlo a IČO vzdělávacího zařízení či jméno (IČO/DIČ) lektora;

• jméno, příjmení a datum narození účastníka;

• název kurzu/vzdělávacího programu/stáže/supervize/mentoringu/koučinku;

• datum zahájení a datum ukončení akce, počet hodin, místo konání;

• datum vydání osvědčení/potvrzení;

• podpis (elektronický nebo ruční) oprávněného pracovníka poskytovatele vzdělávání.

Doklad, který nesplňuje výše uvedená kritéria, je neuznatelný. A jak předejít těmto nepříjemnostem? Nejlépe je vyhledávat nadále služby organizací, které mají se vzděláváním v šablonových projektech dlouholeté zkušenosti.