Pracovní setkání na téma "Kariérové poradenství v Libereckém kraji"

28.11.2017

Proběhne v rámci aktivit Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje, jako rozšířené jednání Odborné pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ. 

Pořadatel: Sdružení pro rozvoj LK ve spolupráci s Libereckým krajem

Záštita: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Hlavní téma konference:

Systém kariérového poradenství v Libereckém kraji - zkušenosti, dobrá praxe a možnosti jeho rozvoje v následujících letech

  • Jak se dají využít zkušenosti z již realizovaných pilotních projektů?
  • Jak dosáhnout lepší propojenosti v celoživotním kariérovém poradenství?
  • Jak se využívají aktuálně dostupné dotační programy?
  • Jak je možno zlepšit podmínky pro větší zapojení zaměstnavatelů?

Termín konání: úterý, 5. prosince 2017 od 10 hodin

Místo konání: Technická univerzita v Liberci, budova rektorátu, zasedací místnost IC v suterénu

Obsah konference (tematické bloky): 

Blok A Shrnutí současného stavu 

Úřad práce ČR, krajská pobočka Liberec

Liberecký kraj / KÚLK

VÚPSV

Zástupci zaměstnavatelů (SP, KHK)

Blok B Příklady dobré praxe v Libereckém kraji

Přehled realizovaných projektů na území Libereckého kraje

Projekt "Férové školy v Liberci

Šablony na středních školách

Další zkušenosti a možnosti 

Blok C Příklady dobré praxe z jiných krajů

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti / Statutární město Ostrava

Kraj Vysočina

Národní ústav pro vzdělání Praha

Blok D Možnosti další podpory systémového řešení kariérového poradenství


MŠMT

Liberecký kraj / KÚLK

Blok E Diskuse

Shrnutí - závěry a společná doporučení

Předpokládané ukončení - cca 14:00 hodin

Vzhledem k omezené kapacitě sálu vás velmi prosíme o potvrzení účasti na email pecka@educaquality.