Základy první pomoci

25.08.2022

Kurzem "Základy první pomoci" zahajujeme nový školní rok¨

Seminář je určen pedagogům všech stupňů škol. Cílem kurzu je seznámit pedagogy se základy první pomoci, případně prohloubit jejich dosavadní znalosti.

Kurz je zaměřen na teoretické seznámení a následně praktický nácvik konkrétních úkonů první pomoci - organizace první pomoci, kontakt se zraněným / postiženým, resuscitace, šokové stavy, stavění krvácení, úrazy, fixace zlomenin, první pomoc ve specifických případech (infarkt myokardu, hypoglykémie, epileptický / astmatický záchvat ad.). Důraz bude kladen na specifické postupy při poskytování první pomoci dětem.

Termín konání: 31. 8. 2022 od 9.00 do 15.30 hod.

Místo: Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60

Časová dotace programu: 8 vyučovacích hodin

Přihlašovací formulář