Seminář 20 zubů mám, o všechny se postarám

20.02.2018

Před zcela zaplněným sálem Zastupitelstva Libereckého kraje dnes probíhá seminář pro pedagogy mateřských škol se zaměřením na ústní hygienu dětí předškolního věku. Seminář se setkal s vysokým zájmem pedagogické veřejnosti a bohužel nebylo možné upokojit veškeré zájemce u účast.

Kormě osvědčení ze semináře (je akreditován Ministerstvem školství pod č.j. 10058/2016-1-283) si kromě užitečný rad a informací učitelé také odnesou metodické materiály pro svoji práci. 

Samotná akce je důkazem, že i v době široké nabídky vzdělávání dokáže užitečně vybrané a kvalitně připravené téma přitáhnout dostatek zájemců o vzdělávání. Jsme rádi, že jsme paní Dr. Lence Kubrichtové, lektorce a organizátorce semináře, mohli být v přípravě akce nápomocni. 

Tímto seminářem byla zahájena celostátní kampaň vzdělávacího programu Z20 - ústní hygiena dětí předškolního věku.