Výklad k informaci MŠMT o nákupu pomůcek v šablonových projektech

14.11.2017

Připravili jsme pro vás výklad k Informaci pro ředitele škol k možnosti nákupu pomůcek a vybavení z výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na tzv. šablony, č.j.: MSMT-30952/2017-1, vydané dne 8. listopadu 2017 Ministerstvem školství.