Výstupní dotazníky pro šablonové projekty - jak na ně?

12.02.2024

Ministerstvo školství zveřejnilo tyto dotazníky 29. 1. 2024. Jejich zpracování je podmínkou pro správné ukončení každého projektu. Dotazníky jsou dva a najdete je na adrese https://evaluace.opjak.cz/

Výstupní evaluační dotazník pro žadatele ve výzvě "Šablony pro MŠ a ZŠ I"

Evidence podpořenosti u výzvy "Šablony pro MŠ a ZŠ I"

Identické evaluační nástroje pro střední a vyšší odborné školy najdete na stejné adrese v pravé části obrazovky.

Pro úspěšné vyplnění dvojice dotazníků potřebujete tzv. hash kód projektu. Ten najdete v monitorovacím systému ISKP21+ mezi základními údaji k projektu (viz. obrázek). Hash kód neopisujte! Raději ho zkopírujte a vložte do dotazníků, vyvarujte se chybě (při přepisu by mohlo dojít k záměně velkého "O" s číslicí "0", které tyto kódy často obsahují).

Doporučení pro zpracování:

  • Dotazníky by mělo vyplnit vedení školy, z hlediska jejich obsahu nemůže hodnověrně dotazníky zpracovat řadový zaměstnanec školy nebo externí dodavatel.
  • Při volbě odpovědí využívejte seriózní kvalitativní odhady, úplně přesná specifikace údajů je zbytečně pracná a není stoprocentní zárukou kvalitního výstupu.
  • Nespěchejte! Dotazníky začněte zpracovávat v okamžiku, kdy jste splnili všechny aktivity projektu (není nutné čekat na ukončení projektu). Zejména data sebraná dotazníkem "Evidence podpořenosti" by se mohla výrazně lišit od skutečnosti.
  • Vyplnění dotazníků není složité, nejtěžší je najít výše zmiňovaný hash kód projektu. Pokud vás zajímá, co dotazníky obsahují, můžete nahlédnout do následující příloh, kde jsme pro vás naskenovali některé vzorové otázky.
  • Vzkaz pro naše klienty: Rádi vám se zpracováním dotazníků pomůžeme, zejména se sumarizací některých dat projektu. Pokud si dotazníky zpracujete sami, prosíme, abyste nás na tuto skutečnost upozornili.