Webináře - aktuální nabídka

26.04.2020

Dle požadavků účastníků našich kurzů jsme aktualizovali nabídku on-line kurzů. V květnu se můžete přihlásit do následujících kurzů, na nichž lze účast hradit z projektů "Šablony II" a plnit tak úkoly v projektech i v době uzavření nebo omezení provozu škol.

Náměty her a činností podporující motoriku III. (7. 5. 2020, od 13:00 do 17:00 hod., 11. 5. 2020, od 13:00 do 17:00 hod.)

Práce s dětským kolektivem - Zařazení žáků s cizím jazykem (12.5. od 13:00 do 17:00 a 13.5.2020 od 12:00 do 16:00 hod.)

Čtenářská pregramotnost - jazyková výchova dětí předškolního věku (11.5. a 12.5.2020, od 8:00 do 12:00, zbývající dva 4 hodinové bloky v termínu po dohodě s lektorkou)

Semináře jsou akreditovány a jsou realizovány v souladu s pokynem MŠMT k realizaci seminářů distanční formou za pomoci on-line technologií.

Kontaktní informace: Bc. Jitka Kovářová, tel.: 775 99 53 53, jkovarova@agenturaamos.cz