Zajímavý webinář - upozornění

06.05.2020

Upozorňujeme vás na mimořádný webinář Práce s dětským kolektivem - Zařazení žáků s cizím jazykem. Zajímavá je nejenom aktuálnost tématu (vzhledem ke stále rostoucímu počtu dětí jiných národností na našich školách), ale také osobnost lektorky. Seminář povede paní Iva Faltysková, která má ve svém osobním portfoliu 17 let praxe na školách aktivně se zabývajících péčí o tyto děti ve Velké Británii (The Training Umbrella). Vřele doporučujeme účast a přihlašovací formulář přikládáme. Seminář je pochopitelně akreditován (č.j. MSMT-25833/2018-2-660) a uskuteční se 12.5. 2020 od 13:00 do 17:00 a 13.5.2020 od 8:00 do 12:00 hod.