Šablony III

V této akci naleznete informace a nabídku služeb pro šablonové projekty pro třetí výzvu těchto projektů.

Základní informace o výzvě

Pokud uvažujete o účasti v projektu Šablony III, projděte si tento text (přináší výtah nejdůležitějších informací k výzvě). Projekty jsou tentokrát určeny pouze pro mateřské a základní školy.

Dokumenty platné pro všechny typy škol a školských zařízení

Odměňování odborných pracovníků v šablonových projektech

Základní informace o hodinovém výdělku vybraných pracovních pozic

Formuláře pro vykazování aktivit v šablonových projektech (čestná prohlášení, třídní knihy, reporty, zprávy o realizaci apod.)

Pro MŠ, ZŠ...