Informace k depeši Prodloužení realizace projektu v souvislosti s COVID-19

13.07.2020

MŠMT v těchto dnech odeslalo řešitelům šablonových projektů depeši, která se týká možnosti prodloužení projektu v důsledku uzavření škol v druhém pololetí tohoto školního roku (koronavirová krize).

Text je vcelku srozumitelný, pouze upozorňujeme na některá fakta, související s podáním takové žádosti.

Jak konstatuje MŠMT, podání takové žádosti opravdu není třeba uspěchat. Není totiž zřejmé, jaký reálný dopad do administrace projektu bude takové prodloužení mít (počet zpráv o realizaci, jejich termíny apod.).

Podat žádost je možné pouze nejpozději 40 pracovních dní před datem ukončení projektu.

Žádost se podává ve dvou fázích. V první fázi požadujete změnu termínů (ukončení projektu a datum plnění indikátorů projektu), v druhé fázi je schvalován upravený rozpočet projektu (jeho harmonogram čerpání). Podání proto není úplně jednoduché.

Pokud proto zvažujete možnost prodloužení projektu, zjistěte si především původní datum jeho ukončení. Samotné prodloužení projektu činí v případě základních a středních škol necelé 4 měsíce (112 dní), v případě MŠ je tato doba kratší (zpravidla kolem 2 měsíců, a to podle toho kdy byl provoz mateřské školy omezen). Mateřské školy musí tuto skutečnost doložit příslušnými rozhodnutími o uzavření a opětovného zahájení provozu.

Podrobnější informace o možnosti podání žádosti najdete na našich stránkách v sekci Koronavirová ambulance.